9 april 2022

Webb om krigsbrott och övergrepp i Ukraina

Ukraina har satt upp en webb som dokumenterar krigsbrott och övergrepp i kriget mot civila. Ty, även krig har sina lagar...

https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/

Inga kommentarer: