28 april 2022

Kärnkraften ur drift

En del menar att kärnkraften är bra och alltid levererar. Inte så. Andra upplyser mänskligheten att det inte alltid blåser. En viktigt nyhet. Nu står Oskarshamns stolthet stilla. Det finns en bränsleskada som ska åtgärdas. Hur länge?

OKG har meddelat den nordiska elbörsen Nord Pool att den bränsleskada som rapporterades in i höstas kommer att hanteras och att anläggningen tillfälligt tas ur drift. Den 15 november 2021 fick Nord Pool information om en sekundär bränsleskada i Oskarshamn 3 (O3) som inte krävde några direkta åtgärder. Ambitionen var då att åtgärda bränsleskadan i samband med årsrevisionen 2022 med början den 18 april.

Inga kommentarer: