20 mars 2022

Vettigt folk i Ryssland

Hittade denna text utlagd på Facebook. Det finns vettigt folk i Ryssland som ser och vet och som agerar.

Nästan 4 000 akademiker, studenter och utexaminerade från det prestigefyllda Moskva statsuniversitetet som 2010 hade 40 000 studenter och 7 000 forskarstuderande. Rysslands äldsta universitet, har skrivit under ett brev där de "kategoriskt fördömer det krig som vårt land släppte lös i Ukraina".

I brevet står det:
Vi, studenter, studenter, lärare, personal och utexaminerade från det äldsta universitetet i Ryssland, Moskva State University uppkallat efter M.V. Lomonosov, vi fördömer kategoriskt det krig som vårt land släppte lös i Ukraina.
Ryssland och våra föräldrar gav oss en stark utbildning, vars sanna värde ligger i att kritiskt kunna utvärdera vad som händer runtomkring, väga argument, höra varandra och vara trogen sanningen - vetenskapligt och humanistiskt. Vi vet hur man kallar en spade för en spade, och vi kan inte stå åt sidan.
Att agera på uppdrag av Ryska federationen, som dess ledning kallar en "speciell militär operation" är krig, och i denna situation finns det inget utrymme för eufemismer eller ursäkter. Krig är våld, grymhet, död, förlust av nära och kära, maktlöshet och rädsla som inte kan rättfärdigas med något mål. Krig är den grymmaste avhumaniseringens gärning, som vi studerade inom skolornas och universitetets väggar, aldrig borde upprepas. Värdena om det absoluta människolivet, humanism, diplomati och fredliga motsägelser, som vi absorberade vid universitetet, trampades på och kastades bort på ett ögonblick, när Ryssland förrädiskt invaderade Ukrainas territorium. Miljontals ukrainares liv har hotats varje timme sedan Ryska federationens militära styrkor invasion in i Ukraina.
Vi uttrycker vårt stöd till Ukrainas folk och fördömer kategoriskt det krig som Ryssland släppte lös mot ukrainarna.
Som utexaminerade från Rysslands äldsta universitet vet vi att förlusterna under de sex dagarna av ett blodigt krig - främst mänskliga, men också sociala, ekonomiska, kulturella - är irreparabla. Vi vet också att krig är en humanitär katastrof, men vi kan inte föreställa oss djupet av det sår som vi som Rysslands folk åsamkar Ukrainas folk och oss själva just nu.
Vi kräver att Rysslands ledning omedelbart upphör med eld, lämnar den suveräna staten Ukrainas territorium och avslutar detta skamliga krig.
Vi ber alla ryska medborgare som bryr sig om dess framtid att gå med i fredsrörelsen.
Vi är emot krig!
___
Kenn Orphan / The Guardian Via Dejan Krsic
Ilustracija: Lomonosov Moskva statsuniversitetets huvudbyggnad

Inga kommentarer: