31 mars 2022

Ett modigt tal om kriget i Ukraina

Prästen Gunnar Sjöberg delade ikväll detta tal på Facebook av KH Hammar enligt nedan. Bra och modig. 

Idag riktade sig vår vän KG Hammar i ett tal idag direkt till överhuvudet i ryska kyrkan: Patriarken Kirill av Moskva och Ryssland. Talet hölls på en manifestation utanför ryska ambassaden i Stockholm. Talet är ett modigt och rakt uttryck för sann kristen tro i vår tid. Tack KG❤️

"Jag vänder mig direkt till överhuvudet i en av de största kyrkorna i världen: Patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland.
Du tituleras Hans Helighet. Men vad finns det för helighet i att svika sin Herre, Jesus av Nasaret som satte sig upp emot romerska imperiet, och för den tolkningen av sin Gudshängivenhet fick plikta med livet?
 
Vad finns det för helighet i att sätta vänskaper med maktens yttersta representant framför uppdraget att gestalta Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland?
 
Hur kan du vika dig för makten? Och blunda för alla människor som dödas och lemlästas, drivs på flykt i miljontals, får sina hem, skolor, sjukhus och arbetsplatser sönderbombade?
 
Hur kan du undvika, käre patriark, att lyssna till Jesu ord i Bergspredikan att ”Saliga äro de fredsskapande, de som stiftar fred”?
 
Att vara Hans Helighet borde väl ligga nära till hands att också vara Hans salighet.
 
”Älska din fiende” säger Jesus i samma bergspredikan, och han säger också att det handlar om att göra den Himmelske Faderns vilja. ”Var helst ni har gjort av dessa minsta, det har ni gjort mot mig”.
 
Ser du inte barnen? De döda. De med bortskjutna kroppsdelar. De svältande, hemlösa, föräldralösa. Eller har du också valt att blunda, svälja propagandan, förneka sanningen om kriget?
Men sanningen kommer att hinna ifatt dig. Dina mer än 100 miljoner följare i sin stora kyrka kommer att se sanningen, ta till sig sanningen och handla efter sanningen.
President Vladimir Putin är en av många i din kyrka. Han bär ett kors runt halsen. Varför lär du honom inte att detta kors inte är en magisk amulett utan ett tecken på den samhörighet med den Herre och Mästare som sa till sina lärjungar när de ville försvara honom med svärd: ”Den som tar till svärd skall förgås med svärd.”?
Varför undervisar du honom inte om den förpliktelse som ligger i att bära ett kors? Att som aposteln Paulus skriver ”Hålla fred med alla människor så långt det är möjligt, och kommer an på er”? Och inte låta sig besegras av det onda, utan övervinna det onda med det goda.
Krig är aldrig gott och som du sår skall du också skörda. Av frukten känner man trädet.
I söndags var det Jungfru Marie Bebådelsedag här i Sverige. Du firade den säkert i fredags, som är den rätta dagen i almanackan. Men hur gjorde du när Magnificat Marias lovsång lästes? ”Herren skingra dem som har övermodiga planer, kan största härskare från deras troner och upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.”
Också en patriark kan omvända sig. Den tiden är NU. Lyssna mer till Jesus än till Kejsaren. Annars kommer du bli ihågkommen som en av de stora svikarna i kyrkans historia.
Det ryska folket är förtjänt av en patriark som står upp för fredsfurstens väg till fred: Kärlek, barmhärtighet och rättvisa.
Du vet allt det här. Varför låter du inte sanningen segra i ditt liv och i din tjänst som patriark av Moskva och hela Ryssland?
Det undrar jag, KG Hammar"

Inga kommentarer: