3 oktober 2021

Sveriges elproduktion

Just nu toppar vindkraften Sveriges elproduktion. Jag har, trots dagliga besök hos kontrollrummet på Svenska kraftnät aldrig sett så hög produktion av vindkraft. Någon kan säkert berätta vad maxtaket ligger på men detta torde just nu vara nära max.
Det betyder att vi sparar vatten till kommande dagar när det inte blåser. Att vi sedan exporterar mycket tack vara det är en trevlig bieffekt.
Inga kommentarer: