30 april 2021

Förnyelsebar energi kan täcka mer än hundra gånger världens behov redan idag

 Tänk vidare. Detta är framtiden! Läs mer här

Den tekniska utvecklingen har gått rasande snabbt och mängden förnyelsebar energi som vi kan producera är mer än tillräckligt och betydligt mer än vad man trodde för några år sedan

Inga kommentarer: