9 april 2021

Elbilar i Norge

Norska elbilsboomen fortsätter. Rena elbilar har under lång tid legat runt hälften av alla sålda bilar i landet. Övriga laddbara bilar står för ungefär en tredjedel. Försäljningen av bilar med enbart en fossil drivlina rasar dock i drastisk takt i landet.

Så intressant i elbilslandet. Läs mer här

Inga kommentarer: