28 april 2021

Batterier och vatten­kraft

 Men så intressant!

Vi vet alla att vattenkraften är viktig för fossilfri produktion av elektricitet. Dessutom uppehåller den balansen mellan hur mycket el som används och hur mycket som produceras, något som blir allt viktigare när andelen väderberoende vindkraft ökar. I takt med att hela samhället och stora delar av till exempel tillverkningsindustrin och transportsektorn elektrifieras, ökar behoven kraftigt av mer fossilfri el. Genom att använda batterier förbättras vattenkraftverks möjligheter att hantera snabb frekvensreglering mot elnätet. Fortum kan också effektivt återvinna de sällsynta jordartsmetaller som används i litiumjonbatterier.

Läs mer

Inga kommentarer: