11 februari 2021

Energilager i Uppsala

Det är rätt så tyst kring detta energilager i Uppsala. Här finns möjligheten att jämna ut effekttoppar likt den vi har nu och där överföringskapaciteten är för klen på en del ställen. 

Sätt upp ett batteri!


Fakta om batterilagret i Uppsala

  • Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan
  • Batterilagret har en maxkapacitet på fem megawatt och en energimängd på ungefär 20 megawattimmar, motsvarande en kapacitet som exempelvis skulle kunna möjliggöra nyanslutning av cirka 1700 nya villor i Uppsala.
  • Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.

Inga kommentarer: