28 januari 2021

Skogsbrandsberedskapen är förstärkt

Sedan förra året har MSB ett avtal med Saab AB som tillhandahåller två mindre skopande flygplan för brandbekämpning i skog och mark. MSB har nu valt att utlösa en option som innebär att beredskapen förstärks med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Läs mer här

Inga kommentarer: