26 januari 2021

2021 – året då dieselmotorn stannar

Motorfabriken i franska Tremery anses vara världens största fabrik för dieselmotorer. Men nu byggs den om. Redan i år ska fabriken bygga 180 000 elmotorer och före 2025 ska volymen ligga på 900 000 elmotorer per år. Läs mer här

Inga kommentarer: