5 april 2020

Coronaviruset, tanke 8

Joel Halldorf i Expressen:
"I den kristna traditionen beskriver ordet förtröstan en tillit till att historiens Gud leder allt mot ett gott slut. Vi är alla del av Guds berättelse, och Gud skriver inte en tragedi. Förtröstan handlar alltså inte om att just jag kommer att besparas lidande och död – säkert inte – utan om att ondskan inte får det sista ordet. När boken till sist stängs, kommer alla tårar att torkas.   
Med en sådan hållning har otaliga generationer mött oräkneliga pandemier före oss. Naturligtvis har de varit rädda, men förtröstan har varit deras käpp och stav i dödsskuggans dal. 
Idag har vi bytt förtröstan mot kontroll – och när kontrollen går förlorad står vi skyddslösa. Rädslan väller in, i våg efter våg, och inget pris blir för högt för att hålla den stången." Läs mer här

Inga kommentarer: