12 april 2020

Coronaviruset, tanke 10

"Coronaviruset fortsätter att skörda liv runt jorden och från land efter land kommer rapporter om dödsfall i hundratal och tusental. Sverige har ett relativt högt dödstal per capita jämfört med andra länder, men det kan delvis förklaras med sättet som man för statistik på i Sverige, enligt Tegnell."

Läs mer här:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tegnell-darfor-har-sverige-hogre-dodstalx

Inga kommentarer: