4 februari 2020

Rundgång i debatten

Ändå ett intressant resonemang och den rundgång i debatten man kan bli trött av. Artikeln kan sammanfattas just i detta citat:

Nej, nej. Inte i de här fallen. Aldrig någonsin när de bekräftar min världsbild.

Läs mer här

Inga kommentarer: