22 januari 2020

Palmolja i HVO-dieseln

Skogen kan inte vara lösningen på alla förnyelsebara drivmedel. Inte heller att använda palmolja i HVO-dieseln.

"Trots att palmoljeprodukten PFAD i praktiken inte längre är tillåten som råvara i den förnybara dieseln kan det vara just sådan diesel vi tankar på macken."

Läs mer här

Inga kommentarer: