23 januari 2020

Enorm kostnad att avveckla oljefält. 620 miljarder! 5000 mil pipeline!

Hugaligen! Det ingen trodde skulle ske, sker nu. Gamla oljeplattformar ska stängas igen. Till en enorm kostnad! Hur kunde vi hamna här? Hur blev det så här? 620 miljarder kronor beräknas kostnaden bli. Och det gäller bara  de brittiska oljefälten. Hur många fler finns det? 5000 mil pipeline...

"Enligt myndigheten Oil & Gas Authority kan de brittiska oljefälten i Nordsjön fortfarande innehålla volymer som motsvarar omkring 25-50 procent av vad man hunnit pumpa upp sedan utvinningen drog igång på 50-talet. Men flera fält är tömda, och på 70 år har en kyrkogård av gammal hårdvara ackumulerats. Nu måste riggarna och deras infrastruktur plockas bort.

Det handlar om 270 anläggningar i Nordsjön. Plattformarna ska monteras ned – från överbyggnader, till stålkonstruktionerna under vattenlinjen och fundamenten av armerad betong. Till detta kommer fler än 370 andra byggnadsverk som står på havsbottnen samt mer än 5 000 mil pipeline i djupet. Under de senaste 50 åren har fler än 5 000 källor borrats. De måste saneras och stängas igen på ett korrekt sätt.

Uppgiften är enorm, och arbetet underlättas inte av att många objekt har konstruerats under en tid då man inte hade en tanke på att de en dag skulle behöva plockas bort. Nu har Oil & Gas Authority beräknat hur mycket det kommer kosta bolagen att sanera i Nordsjön, och prislappen ligger över 50 miljarder pund, motsvarande drygt 620 miljarder kronor...."

Läs mer härInga kommentarer: