16 januari 2020

Elbilar brinner inte

Ändå lite intressant artikel här Några klipp nedan:

"Nu brann en Opel diesel i parkeringshuset i Stavanger och över 1000 andra bilar fattade eld eller rökskadades"

"Det chockerande var att många av dessa bilar var smockfulla med brännbar vätska såsom diesel och bensin vilket gav branden ett närmast explosionsartat förlopp. Denna enorma energimängd som frigjordes fick p-huset att kollapsa"

"Är det faran med extremt brandfarlig vätska man som journalist fokuserar på? Nej, det är elbilarna som strök med för att de oturligt nog befann sig nära all denna brandfarliga vätska."

"Faktum är att man vid undersökningar om hur brandfarliga batterier är inte ens lyckats få eld på dem. Hade det bara varit elbilar i p-huset hade branden förmodligen inte startat"

Inga kommentarer: