16 januari 2020

Batterilagring i Uppsala

Nu kommer det - batterilagring i större skala. Läs mer här

"I takt med att Uppsala kommun växer ökar behovet av el. För att möta det ökade behovet och möjliggöra Uppsalas fortsatta expansion bygger Vattenfall Eldistribution nordens största batterilager som i storlek motsvarar ungefär en halv fotbollsplan, med kapacitet att driva hela Uppsala kommuns gatubelysning."

Inga kommentarer: