16 januari 2020

50 000 solpaneler

Solen är vår framtid som ett komplement till andra energislag. Nu byggs det 50 000 solpaneler längs E20. Läs mer här

"När den är färdigbyggd kommer den att vara Sveriges största solcellspark på 45 hektar med en total installerad effekt på 20 megawatt och en elproduktionskapacitet på 18 000 MWh, vilket motsvarar årselanvändningen för 7 500 lägenheter. "

Inga kommentarer: