15 december 2019

”Kärnkraften ger mer koldioxid än inrikesflyget”

"De svenska kärnkraftverken producerar cirka 60–70 TWh el per år vilket innebar att de bidrar till utsläpp av växthusgaser i världen motsvarande cirka 2,6 miljoner ton koldioxid varje år. Det är mer än vad alla raffinaderier i Sverige släpper ut och fem gånger mer än det svenska inrikesflygets årliga utsläpp."

Läs mer på SvD här


Inga kommentarer: