18 december 2019

Byggnader står för 40% av de samlade utsläppen i världen

Räknar man in bygget, byggmaterial och uppvärmning av byggnader så står dessa världen över för 40% av världens samlade utsläpp av koldioxid.

  • "Byggmaterialet cement, som exempelvis används i betong, står idag för omkring 8 procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Det är långt mer än till exempel flygindustrin och vid University of California i Los Angeles pågår nu försök att få fram en ny mer klimatsmart version. Hör reportage av Ekots USA-korrespondent Kajsa Boglind"

Inga kommentarer: