21 november 2019

Dyr produktion av vätgas

"Du måste alltså betala tre gånger så mycket för samma energi redan innan tillverkningskostnaden för vätgasen och den kostsamma infrastrukturen för distribution adderat en ansenlig kostnad"

Läs mer här

Inga kommentarer: