6 maj 2019

Sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget

Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt. En ny rapport från SMHI visar att den befintliga statistiken är missvisande. Enligt myndigheten står sjöfarten mellan svenska hamnar i själva verket för mer utsläpp än inrikesflyget.
Läs mer här

Inga kommentarer: