5 februari 2019

Ingen antibiotika i köttet
Läs mer här.
Eller här om att skydda antibiotikan.

Inga kommentarer: