2 februari 2019

Anders Ölund, Swedish University of Agricultural Sciences:

Minskar rekordkylan i USA och kylan i norra Sverige sannolikheten att det finns en global uppvärmning..?
-Nej inte alls, precis som under den kalla vårvintern i fjol i Sverige säger meteorologerna att vinterkylan vid nordpolen i n t e kan hållas kvar där när arktisområdet blir varmare, när tempersturdifferensen mellan den allt varmare och allt mer isfria havsytan i Arktis i förhållande till temperaturen i högre luftlager minskar så minskar jetströmmarnas kraft att hålla kvar vinterkylan vid nordpolen. Den halkar nu och då ner på lägre breddgrader...
Om denna teori stämmer kan vi - obekvämt nog - ha många kalla vinterperioden framför oss kommande år både i Europa och Nordamerika.
- Att den dödliga rekordvärmen i Australien på upp till 47-50 grader för djur och människor kan ha ett mer direkt samband med den globala uppvärmningen - är lättare att förstå, men både värmen och kylan, torkan, stormarna och skyfallen kan dessvärre vara tecken på ett allt mer extremt klimat, där vi ännu bara sett början vid en uppvärmning av jorden med en grad. Vid en uppvärmning av jorden av ytterligare två grader som klimatlöftena från klimatförhandlingarna i Paris pekar mot kommer jordens ekosystem, att laddas upp med oerhört mycket mer energi, som obevekligen kan ge upphov till starkare oväder - stormar, skyfall och värmeböljor och förmodligen iskalla köldperioder.

Inga kommentarer: