21 januari 2019

Flyg påverkar klimatet mest

Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg.
Kolla i tabellen nedan som visar klimatpåverkan per personkilometer.

Energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika trafikslag. Alla siffror är normerade mot energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Läs hela artikeln här

Inga kommentarer: