Leta i den här bloggen

5 december 2018

Stadig minskning av importkött

Jag prenumererar - som medlem LandLantbruk på deras nyhetsbrev. Ibland är det riktigt intressanta artiklar som den här:
Under 2017 minskade svenskarnas köttkonsumtion mer än den gjort sedan 1990. Men samtidigt syns en stadig minskning av importköttet till förmån för den en ökad svensk köttproduktion. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.
Under 2018 har produktionen av svenskt kött ökat med 3 till 4 procent. Vilket delvis är en konsekvens av svenskarnas matvanor då efterfrågan på svenskt kött och ekologiskt fortsätter att öka. Hänsyn för klimatet, djurens välfärd och hälsotänk är de stora värden som styr konsumentutvecklingen, menar Åsa Lannhard på Jordbruksverket.
– Under en lång tid steg importen av kött men för fem år sedan såg vi en tydlig vändning. Det har att göra med samma värden, men kan också påverkas av att böndernas status har höjts. Fler vill ha närodlat och vill värna om den svenska bonden, säger Åsa Lannhard till Dagens Nyheter.
Läs mer: Största minskningen av köttkonsumtion i Sverige på nästan 30 år (Inlåst artikel – Dagens Nyheter)

Inga kommentarer: