26 december 2018

Bra av ärkebiskopen

Jag läser med behållning ärkebiskop Antje Jackelén och hennes tankar kring skola och tro. Skolan ska vara konfessionsfri det håller nog de flesta med om men enligt barnkonventionen så har barn också rätt till att ha en tro.
Ett citat;
– Det är väldigt bra att undervisningen i religionskunskap är obligatorisk och ickekonfessionell. Men i praktiken är den inte alltid så neutral. Den kantrar över och gör nästan sekularismen till standardåskådning. Det framställs relativt ofta som att religion och tro är någonting som ”de andra" har. De som är annorlunda än vi, de som inte är lika moderna som vi, inte lika rationella som vi, inte lika vetenskapliga som vi. Inte lika svenska som vi, kanske.
Hela artikeln kan du läsa här

Inga kommentarer: