6 april 2018

Ett bra rum

Jag har en kamrat som har ett rum för sitt speciella syfte. Bra ljud, bra bild, skön soffa. Ett eget rum bara avsett för just det. Film. Det räcker så för honom. Här ska inte annat finnas som stör eller konkurrerar om upplevelsen. Ibland har jag närt samma dröm. Att ha olika rum för olika saker, där det sker olika saker. Där man kan optimera upplevelsen, optimera aktiviteten och göra det enkelt, lätt och bra. Dit har jag inte kommit än då det oftast inte finns plats, tid och ork att förfärdiga just det rummet. Men jag har kvar drömmen.
I det mörklagda och optimerade rummet skulle det finnas en projektor, en duk och en bra ljudanläggning. Här skulle det bästa eller i alla fall det näst bästa passa.
Jag vet inte hur många gånger jag varit på en föreläsning där projektorn krånglar. Det är sladdar som glappar, handhavandefel som ibland är så uppenbara osv. Ofta försöker då föreläsaren ursäktande säga; Det fungerade nyss...
Nu står jag där själv inför en klass eller publik med samma bekymmer. Och jag hör mig själv säga; Det fung....
Jag måste väl ändå säga att det blivit bättre. Projektor och dator pratar idag mer vänligt med varandra än tidigare. Kvalitén har höjts betydligt de senaste åren.
Numera så kör jag mina Power point via min telefon. Det har underlättat betydligt då jag slipper släpa med en dator.
Detta inlägg sker i samarbete med Racopy AB

Inga kommentarer: