2 mars 2017

I fastan

Jag var på mässa på askonsdagen i Nederluleå kyrka.
I mässan fick de som ville gå fram för att få ett kors med aska
tecknat på sin hand.
Jag gjorde det.
Det kändes fint att vi nu under 40 dagar fram till påsk befinner oss där.
I fastan.

Inga kommentarer: