7 februari 2017

”Det är inte mina kor det är fel på – utan era flygresor till Thailand”

Läser i förnämliga Land en artikel som är drygt två månader gammal men lika högaktuell. Den handlar om var utsläppen av koldioxid finns. Vi får veta att en flygresa till Thailand släpper ut 2200 kilo per person.
Intressanta uppgifter och i artikeln finns det flera länkar vidare.

Inga kommentarer: