15 december 2016

Juluppropet!

Jag stöder Juluppropet. Det handlar om att det nu är hög tid för en humanare integrationspolitik, att
ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och att undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.
Gå in på juluppropet.se och skriv under. Det är dags att det blir en förändring, eller vad säger du?
Här går alltså Sveriges kristna råd ut med en röst tillsammans. Häng med även du!
Sveriges kristna råd har 25 medlemskyrkor och de gör nu gemensam sak.
Klicka dig om inte annat in för att kolla hur många andra som skrivit under. Just nu är det 16 093 som gjort ett aktivt val.
Kolla in denna film där vår ärkebiskop Antje Jackelén beskriver tanken bakom uppropet.

Inga kommentarer: