17 oktober 2016

Ett uthus

I stugan har vi ett litet utrymme för ved och lite andra grejer. Det är i sin enklaste form ursprungligen utan väggar. Endast ett enkelt plåttak fanns där från början. Med tiden har det byggts ut något och det har även satts upp enkla väggar på två sidor med luftspalt. Det fungerar men det både snöar och regnar in. Vi skulle helt enkelt behöva ett bättre förråd för både ved, skottkärra, huggkubbe och en del annat. Med tiden har vi ju släpat dit både det ena och det andra. Båthuset som bara skulle användas till just båten har mer eller mindre blivit ett förråd. Nu finns flertalet saker just i båten...
Med tiden kommer säkerligen ännu fler saker att fraktas dit.
Eftersom stugan är timrad så skulle jag inte vilja att ett förråd ser ut hur som helst. Det ska smälta in i skogs- och fjällmiljön samt även harmonisera med stugan. Det behöver alltså vara en timring om än av enklare sort. Det ligger sedan flera år barkade stockar under en presenning men jag tror nog aldrig att energin finns till att med dem timra upp ett nytt förråd av dem.
Terrängen är stenig så det finns inte plats för ett stort förråd men ett något mindre skulle nog kunna få plats någonstans.
Detta inlägg är ett samarbete med Jadestugan

Inga kommentarer: