2 juni 2016

Hej Gud!

Jag läser Svenska kyrkans svar på en del upprörda kommentarer på Facebook. Berättigade frågor och mycket bra svar. Det komiska hände vid ett svar från Svenska kyrkan så blev det "Hej Gud" till en kvinna som heter Gun... Så lätt det kan bli fel. Tror nog att vår Herre småler när vi människor försöker göra så gott vi kan.

Inga kommentarer: