4 maj 2016

Ett jordbruk

Jag har en jordbruksfastighet som jag försöker sköta om efter bästa förmåga. Det handlar främst om skogsbruk och om att kunna ta ut lite årsved från den. Man kan väl säga att intäkterna är rätt så blygsamma från den i det dagliga livet men då och då så beställer jag en skogsavverkning. Det känns alltid fint att kunna vårda det som är mitt och se till att det förvaltas på ett bra sätt med markberedning och återplantering.
Nu står jag på tröskeln till att göra en stor investering då jag planerar att sätta upp solceller på maskinhallens tak och därmed bli i princip självförsörjande på ström. En viktigt satsning inte minst för miljön och för framtiden.
I alla år har jag skött bokföringen själv och det har alltid varit en plåga. Jag kan inte och jag vill inte så värst mycket. Men det ska ju göras. Ofta känner jag att man famlar i mörkret. Jo, jag vet att jag skulle kunna gå en kvällskurs och på allvar lära mig detta, då skulle deklarationen bli mycket lättare och mindre ångestfull tänker jag mig. Men jag har inte riktigt intresset och motivationen.
Och så här i deklarationstider så är ju frågan högst aktuell.
Nu är det ju ett långt år till nästa gång så har jag ju gott om tid till att fundera på hur jag ska göra med detta. Och inte minst nu när det kommer in ytterligare faktorer kring solcellsmonterandet med skattereduktioner, elcertifikat och ansökningar om investeringsstöd och avdrag på moms.
Detta inlägg är ett samarbete med LEAB gruppen AB

Inga kommentarer: