25 april 2016

Ved igen

Så var det dags för lite träning med att börja kapa ved. Det känns alltid bra att komma igång så tidigt på året som möjligt. Nu kom jag igång i slutet av april och det tror jag aldrig har hänt. Det känns bra. Orsaken till att jag startat så pass tidigt är att jag under vintern kört hem ved. Den har alltså bara delvis legat under snön och nu är den mer tillgänglig då snön så sakta smälter undan.
Ofta har det de senaste åren blivit så att jag tvingats vänta till min semester och då är det nästan för sent att börja med veden. Då hinner den bara i bästa fall torka för att användas samma år.

Inga kommentarer: