15 april 2016

Tre bra utbildningar

Jag vill gärna visa dig på tre utbildningar på Älvsby folkhögskola; Kyrkans Grundkurs i Luleå stift, Volontärlinjen och Volontär i världsvida kyrkan.
Kyrkans grundkurs är på 16 veckor under hösten, Volontärlinjen är ett läsår med en resa till Tanzania eller Egypten tre månader under vårterminen. Volontär i världsvida kyrkan har ett eget upplägg. 
Se länkar nedan.

Kyrkans Grundkurs
Tala liv, tala tro

Volontärlinjen
Älvsbyn, Tanzania, Egypten

För dig med livs- och yrkeserfarenhet

Inga kommentarer: