26 april 2016

Gammal video

Det är ett gammalt filmklipp som du säkert sett. Man kan utgå från att personen till vänster är en man som inte är släkt med barnet som stångas. Vidare kan man utgå från att personen till höger är en kvinna mest troligt barnets mor.
Mannen gör givetvis fel och överreagerar men det känns på något sätt lite skönt ändå. Barnet gör i princip inget galet, han leker bara med sin vagn och kanske är han van att få göra det, göra som han vill utan att kunna förstå eller ha lärt sig vad som känns i mannens ben.
Kvinnan ser på, gör ett tafatt försök att stävja det som händer men är just det; tafatt. Hon borde givetvis sagt till ungen och hindrat det hela från att ske.
Vad tycker du?

Inga kommentarer: