26 april 2016

Att skaka hand

Stefan Löfvén menar att "i Sverige så skakar vi hand". Därmed basta. Det är så vi gör i det här landet och de ska alla förstå. Är det verkligen det som är det viktigaste. Att vi gör så här i det här landet.
Handlade inte debatten om hur vi behandlar varandra? Att man inte ska välja att bara skaka hand till exempel med kvinnor och inte med män och tvärtom?
För Yasri Kahn var det så. Han valde bort kvinnorna och då blir det givetvis ett bekymmer men finns det annat som "vi" gör i Sverige som alla ska förstå?
Att inte vilja skaka hand kan ju ha många orsaker. Man kan ha beröringsskräck, bacillskräck etc. Man vill bara inte ta i hand och det gäller alla man möter. Bekymret uppstår ju när man väljer ut eller väljer bort ett kön. Då uppstår problemet.

Inga kommentarer: