13 februari 2016

Trångt

På mitt jobb har vi ett elevhem för våra kursdeltagare. De senaste åren har det nästan alltid varit fullbelagt vilket varit mycket glädjande. Jag tror vi har ca 55 bäddar att tillgå med varierande standard. Rummen hyrs nästan alltid ut till kursdeltagare på våra långa utbildningar, dvs de bor på skolan under ett eller flera läsår.
På skolan har vi också en kurser som sträcker sig under några dagar, eller en helg. Ibland kan det vara en vecka men inte mer. Vi vill så gärna kunna erbjuda dessa människor ett boende när de tillfälligt kommer till oss för att gå en utbildning. Tyvärr är detta nästan aldrig möjligt. Vi kan erbjuda dem att bo på samhällets hotell men det blir liksom inte samma sak. Att kunna bo nära sin utbildningsplats är alltid att föredra även om vi inte kan erbjuda hotellstandard.
Vi har funderat fram och tillbaka hur vi ska lösa detta och även få ekonomi på det. Att ha rummen uthyrda under lång tid är ju alltid det mest ekonomiska. Tomma lokaler kostar mest bara pengar.
En lösning med moduler skulle kunna vara ett sätt att möta ett tillfälligt behov av lokaler och boende. Det skulle möta den växtvärk vi ser framför oss. Det skulle även ge oss än mer framtidstro där vi stolta skulle kunna erbjuda långa och korta kurser med ett boende nära utbildningsplatsen.
Detta blogginlägg är ett samarbete med PCS Modulsystem AB

Inga kommentarer: