16 februari 2016

Hangar

Jag är med i en flygklubb där jag sitter i styrelsen för klubben och har ett egen flygplan i klubbens stora hangar. Klubben håller hangaren varm vilket är mycket praktiskt om man ska göra en del underhåll på flygplanen under vinterhalvåret. Utrymmet i hangaren är mycket eftertraktat. I den ryms klubbens två flygplan samt tre privatägda, totalt alltså fem "kärror". Även vår traktor som vi skottar depå och taxibana med tränger vi in. Alla mår gott i den 10-15-gradiga värmen.
För att kunna få ut ett flygplan ur en hangar så behövs en rätt så rejäl port. Porten går på skenor som är förbundna med stolpar utanför hangaren för att kunna bära upp tyngden. Porten är något av ett sorgebarn för oss. Den har med åren blivit rätt så illa medfaren. Den går tungt att dra för hand, en traktor har kört in i den och gjort ett stort sår på utsidan men värst är nog att den läcker värme som ett såll. Det är inga problem att hitta flera hål vid kanterna där kylan tränger in. Vi har försökt att se över de bristfälliga gummitätningar som finns kring porten men det har mest blivit konstgjord andning. För ett par år sedan så monterade vi upp en stor presenning innanför porten som vi drar för. Det har hjälpt något men vi dras ändå med en stor energiåtgång för att hålla hangaren varm.
I styrelsen har vi dryftat frågan om att renovera eller köpa nytt. Ju längre tiden går så måste vi nog ändå köpa en ny port. Det blir en utgift för vår ideella klubb men jag tror ändå att vi på sikt sparar in en hel del i minskade uppvärmningskostnader.
Detta inlägg är ett samarbete med Reco port AB.

Inga kommentarer: