15 februari 2016

Forum

Jag har startat ett forum för Ultralätt flyg. Jag startade för några år sedan en grupp på Facebook där vi som är intresserade av Ultralätt flyg kunde dryfta våra frågor. Och det har vi verkligen gjort. Jag vill nog påstå att den gruppen fört oss flygare samman på ett bra sätt. Gruppen har nu 506 medlemmar vilket jag tycker är bra.
Många intressanta frågor har avhandlats och behandlats och vi har fått lära oss mycket av varandra.
Dock så finns det ett problem med en grupp på Facebook. Alla inlägg hamnar i flödet och drunknar efter ett tag. Ska man gå tillbaka till intressanta siffror eller inlägg så får man verkligen bläddra. Det är svårt och tidsödande att hitta just ett specifikt inlägg.
Därför startade jag ett forum. Där kan man skriva under rubriker och inläggen blir lättare att hitta då det också blir sökbara.
Nu tror jag inte att inläggen på Facebook kommer av minska eller avta. Det är ett så direkt medium där man lätt skriver inlägg men jag hoppas ändå att forumet ska fylla en plats.
Jag har även registrerat in en domän så att den ska bli sökbar och lätt att komma ihåg.

Inga kommentarer: