19 februari 2016

Föreningsliv

Jag har under nästan hela mitt liv varit med i olika föreningar av flera slag. Det är nog ett kännetecken jag har, jag vill vara med i en förening. Jag gillar det kollektiva, det som människor kan skapa tillsammans.
Jag kan nog ana att totalt sett så ha föreningsengagemanget minskat genom åren då det mer och mer individualistiska tänkandet och agerandet har ökat. Kollektivet i föreningens form minskar även om jag tror att det det kollektiva finns kvar. Kollektivet tar sig kanske andra uttryck idag. Kanske behöver föreningstanken återupplivas?
De som fortfarande gillar föreningstanken och brinner för den blir färre och färre trots att vi verkligen tror på idén. Att hitta folk till styrelsearbetet har genom åren nästan alltid varit en svårt nöt att knäcka och att få folk att "ställa upp" till olika tunga uppdrag såsom kassör, sekreterare och ordförande är inte alltid det lättaste. De som suttit länge vill av förklarliga skäl stiga åt sidan efter tiotalet år av engagemang.
Ofta tyngs styrelsearbetet med ekonomiska frågor och administration. Ibland vill man helt enkelt ha hjälp med den biten i en förening så att styrelsen kan ägna sig åt andra områden där verksamheten blir viktig och som kommer föreningens medlemmar till del.
Detta är ett sponsrat inlägg i samarbete med Föreningshuset SEDAB AB

Inga kommentarer: