28 november 2015

Helgen

Ett bra knappt dygn med ungdomar. Sprudlande, livfulla och engagerande ungdomar. Jag kallar mig lägerfarbror. Och blir accepterad som jag är. Det är stort.
De har sitt. Osäkra på sig själva i en del fall. Som alla andra.  Inget specifikt för ungdomar.
Alla har det. Osäkerheten i någon mån.
Alltid tänker jag på dessa ord:
"Du är älskad, du är sedd. Var inte rädd."
Temat är Identitet. Viktigt.

Inga kommentarer: