19 november 2015

Bra KG Hammar

Jag tar mig friheten att länka till bra artikel på SVT som KG Hammar har skrivit
 om terrordåden i Paris och att våld leder till våld. Alltid.
"Det är med blommor och ljus vi ska försvara oss"

Inga kommentarer: