10 augusti 2014

Renovera mera

Det renoveras för fullt i Hemmet. Fast just nu rensas det för fullt och kastas och sparas för transport till Kupan, och Återvinningen. Det känns bra. Jag skulle tro att det kan kastas upp emot 90% av allt. Allt som är sparat och som ska sparas för att sparas. Ivern att rensa och göra fritt från saker om icke skall vara kvar tilltar. Jag kommer att gå igenom allt, så småningom. Det är liksom en själens rening. En tillvarons eufori. Att bli av med det som eventuellt tynger. Och visst, imorgon dag blir det en resa till Berget som tar hand om dylika saker. Sedan kommer det att fortsätta i hus efter uthus.
Men sedan kommer Jobbet och hindrar detta. Ambitionen att Rensa kommer att avta. Men ändå. Den finns.

Inga kommentarer: