8 april 2014

På kurs

Well, man är på kurs. Det handlar denna gång om arkivhantering och hur Svenska kyrkan ska bli bättre på att hantera sina arkiv. Jag fungerar uteslutande som kursledare och inte som kunskapsförmedlare vilket känns bra för mig och måste kännas ännu bättre för kursdeltagarna. Man jag lär mig ett och annat om tex offentlighetsprincipen och att begärda dokument ska lämnas ut skyndsamt, om hur ett diarie ska utformas och även vad ett arkiv är. Intressant på sitt sätt och långt från min bild av ett dammigt förråd i källaren dit man placerar en skabbig pärm och därmed anser sig ha akiverat. Inget kan vara mer vilseledande.
Sedan får jag njuta av god mat och träffa nya intressanta människor. Bara det en god bonus.

Inga kommentarer: