4 mars 2014

Serie om vindkraftverk

På en blogg som jag följt under lång tid finns nu en serie TV-program som belyser vindkraftens intåg över Sverige. Här nedan ser du de två klippen.

Och här nedan skriver jag några tankar kring detta med grön el och elproduktion:
Intressant serie och intressanta tankar. Ändå så undrar jag om det finns grön elproduktion. Ett visst mått av skada och intrång krävs om vi ska kunna ha kvar ström i våra ledningar och hålla Sverige igång. Finns det några alternativ? Kärnkraft tex? Som behöver Uran som vi inte får bryta i Sverige för det är för farligt… Som ska lagras i x-antal år. Vattenkraft då? Jo, tjenare…kolla vilka kollosala sår det gett i naturen. Vindkraft? Jae, i min närhet byggs snart Europas största vindkraftspark med 1101 planerade verk. Stort. Men det påverkar givetvis. Överlag kan man nog säga att där människan går fram så blir det sår i naturen. Så fort en väg bryts eller bil startas så belastar det miljön. Så fort jag betalar min skatt till välfärden så är det en miljöbelastning jag inte kan styra över. Vart jag än vänder mig i dagens samhälle så är jag en miljöbelastning på något sätt. Att inse det smärtar men jag vet faktiskt inget alternativ. Gör du?
Att leva sitt liv så klimatsmart som möjligt är däremot allas uppdrag.

Inga kommentarer: