14 november 2012

Flygolyckan i Arvika, igen

Det kommer nu fram en del ytterligare uppgifter i media om flygolyckan i Arvika där ett ultralätt flygplan av typen Zenair CH 701 STOL. (STOL står för Short Take Off Landing) havererade och två personer omkom. 
Enligt Sveriges radio så uttalar sig chefen för Westlanda flygplats och säger att flygplanstypen varit olycksdrabbad. Flygplanstypen anses ha tekniska brister, något som alla flygplanstyper dras med och som borde gå att rätta till.
En kommentar på min blogg i mitt tidigare inlägg bekräftar detta i följande engelska länkar:
http://www.aopa.org/aircraft/articles/2009/090415Zenair.html
och
http://blog.aopa.org/leadingedge/?p=551
Jag noterar också uppgiften att det (i de flesta fall?) är KSAK och inte Haverikommissionen som utreder olyckor med ultralätta flygplan.
Vidare uttalar sig en besiktningsman av ultralätta flygplan att "Jag kan idag inte påminna mig om att det skett en olycka på grund av av tekniskt fel, oftast är det förarfel".
Det är väl det som är min poäng. Ofta är det i flygsammanhang den så kallade "mänskliga faktorn" som är orsaken till ett haveri. I detta specifika fall så vet vi inte och där slutar min spekulation om just detta haveri. Men generellt så är det mer troligt att "människan gör fel" än att "flygplanet är behäftat med fel". Man tar risker som är kalkylerade, man startar i fel väder, tror sig ha större förmåga än man har, bättre bedömning av ett flygläge än vad man klarar av osv.
Jag tänker ofta när jag kör bil att det är många som tar onödigt stora risker (och även jag själv) på våra vägar. Att vi människor skulle bli förvandlade bara för att vi sätter oss i en flygplan tror jag inte på trots en gedigen utbildning med mycket högt säkerhetstänkande. Flyget får trots allt dras med människan där vi inte inte alla gånger är så rationella som vi borde vara.

Inga kommentarer: