7 juni 2012

Rakel

Har varit på utbildningskväll för brandflyget som Piteå flygklubb ansvarar för i södra Norrbotten. I år ska det tillämpas ett nytt system för kommunikation till räddningstjänst och övrigt berörda myndigheter. Det kallas Rakel som är ett kommunikationssystem som alla inblandade använder. Det handlar alltså om att på ett bra sätt från flygplanet kunna meddela berörd myndighet att det finns en brand på just den platsen med rätt GPS-koordinater. Jag har anmält mig att åka med som spanare tillsammans med en pilot från klubben. Det blir intressant och nyttig navigationsträning. Vi får bara hoppas att det blir några flyg i sommar och att brandklassen åker upp lite. Idag är en på en etta i den femgradia skalan.

Inga kommentarer: